Katalog T-76   KRESBA POSTAVY

M. Vágnerová (ČR)
Popis testu:
Metoda umožňuje diagnostiku mentálních a osobnostních charakteristik dítěte. Kresba je cennou výpovědí o duševním stavu dítěte ve třech rovinách různého stupně komplexnosti:
1. Odráží úroveň dílčích schopností zrakového vnímání, představivosti, paměti, jemné motoriky a senzomotoriky a integrace těchto funkcí.
2. Kresba odráží dosaženou úroveň rozumových schopností dítěte.
3. Do kresby se promítají některé osobnostní charakteristiky jedince.
Použití: individuální, od 3,5 do 11 let
Čas potřebný k administraci: 15 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: cca 15 min.
Součásti testu: Příručka, Záznamový arch, Klíč
Složení PK: 1 PŘ, 100 ZA, Kl.
Složení S: 100 ZA


[ objednat ]