Katalog T-106   CATO

M. Vágnerová (ČR)
Test je pouze ve slovenském jazyce.
Popis testu:
Cílem testu je získat co nejvíce informací týkajících se mezilidských vztahů v rodině a v širším sociálním prostředí dítěte. vyšetření může být také specifikovaný jen na určitý úsek této problematiky, např. problém sourozenecké rivality a v tomto případě mohou být použity jen ty obrázky, které se týkají sledovaného cíle. Patří mezi projektívní zkoušky. Skládá se z 1 úvodního a 14 tematických černobílých obrázků.
Použití: individuální, od 6 do 12 let
Součásti testu: Příručka, Odpověďový arch, Předlohy (15 obrázků)
Složení PK: 1 PŘ, 100 OA, Předl.
Složení S: 100 OA


[ objednat ]