Katalog T-163   ORIENTAČNÍ TEST ROZUMOVÝCH SCHOPNPSTÍ – OTRS

J. Vonkomer (SR)
Popis testu:
Inteligenční test OTRS se skládá z 15 subtestů. Z hlediska postihování vyextrahovaných faktorů (verbální, numerický, plošný a prostorový) snese test srovnání s americkým Armádním klasifikačním - inteligenčním testem. Na každý faktor pripadajú 3 až 4 subtesty. Subtesty, které sytí stejný faktor, nejsou výsledkem modifikace jednoho z nich. Platí, že co subtest, to jiný úkol. Např. ve verbálních subtestech je úkolem probanda v jednom “skládání hlásek”, v dalším “tvorba slov”, ve třetím “odhalování vztahů mezi slovy” a ve čtvrtém “selekce slov tvořících logický celek - větu” .
Analogicky se obsahem liší subtesty sýcené faktorem numerickým, plošným nebo prostorovým.
Nakolik OTRS - výsledky řešení úloh v subtestech poskytuje spolehlivou intelektovou úroveň osobnosti, je uplatnění testu široké. Pro jednorázovou administraci sa doporučuje uplatnit deset subtestů a ve zbývajících testech ponechat pro každý faktor jeden subtest. Výběr subtestů do baterie je v kompetenci psychologa. Standardní normy na úrovni absolventů základní školy, vyučených, maturantů, vysokoškoláků i netříděné populace umožňují využít získané poznatky při postupech na vyšší úroveň školy, při výzkumu a při výběru pro různá povolání.
Použití: individuální i skupinové, od 11,5 - 19 let
Čas potřebný k administraci: od 1 do 10 min. (v závislosti na jednotlivých subtestech)
Součásti testu: Příručka (slov.), Testový sešit (formy A,B), Odpověďový arch (formy A,B), Klíč
Složení PK: 1 PŘ, 10 TS/A, 10 TS/B, 100 OA, 2 Kl.
Složení S: 100 OA


[ objednat ]