Katalog T-1   REV – REVERZNÍ TEST (VÝKONOVÝ)

Popis testu:
Program je zpracován podle stejnojmenného testu pod kódovým označením T - 1. Reverzní test zjišťuje připravenost dítěte osvojit si čtení. Je možné ho použít i u dětí, které mají těžkosti se čtením a psaním. Program umožňuje vstup dat „standard“ – zapíše se všech 84 odpovědí jako ANO (správně, klávesa 1) nebo NE (chyba, klávesa 2), nebo vstup dat „počítač“ – posuzovaná osoba řeší podněty přímo na počítači. Vstup zde tvoří 3 klávesy, nebo kliknutí myší na tlačítko.
Výsledky jsou graficky zobrazeny, včetně zadaných a ohodnocených dat.


[ objednat ]