Katalog T-26   GPP – GORDONŮV OSOBNOSTNÍ PROFIL – GPP-I (DOTAZNÍK)

Popis testu:
Program je zpracován podle stejnojmenného testu s kódovým označením T - 26. Test GPP-I kombinuje dva nástroje, profil a inventorium, z nichž každý měří čtyři aspekty. Vstup dat je opět umožněn dvojím způsobem:
„Standard“ - standardní administraci "tužka - papír" získáme záznamový arch s vyznačenými odpověďmi. Snadno a rychle přepíšeme data do počítače. Program ukáže okno s podobou záznamového archu, do kterého klávesami "1", "2", "3" nebo "4", odpovědi přepíšeme.
„Počítač“ – program předkládá postupně všech 38 tetrád výroků, každá tetráda je zobrazena samostatně. Pomocí tlačítek s nápisem "1", "2", "3", "4" volí klient výrok, který hodnotí jako "NEJVÍCE", s nápisem "A", "B", "C", "D" vyznačuje výrok, který hodnotí jako "NEJMÉNĚ". Nápisy na tlačítkách představují klávesy, kterými můžeme alternativně zadávat své odpovědi. Výsledek je zobrazen sloupcovým diagramem a tabulkou hodnot HS a VS škál testu. Program nabízí podrobný náhled na výsledky s interpretacemi dosažených hodnot.


[ objednat ]