Katalog T-42   GMA – HODNOCENÍ MANAŽERSKÝCH PŘEDPOKLADŮ – GMA (VÝKONOVÝ)

Popis testu:
Program je zpracován podle stejnojmenného testu s kódovým označením T - 42. Jedná se o sérii náročných testů zaměřených na výběr a hodnocení uchazečů o funkci manažera, případně jinou vedoucí funkci. Umožňuje zjišťovat strukturu schopností, které úzce souvisí s úspěšnou prací ve vysokých funkcích v oblasti průmyslu, obchodu a služeb. Obsahuje tři řady testů: numerický, verbální a abstraktní. Každý z nich má dvě formy, "A" nebo "B".
Verbální test – je prostředkem na diagnostikování schopností verbálního chápání a kritického myšlení, které mají význam v manažerských funkcích. Dobře diferencuje osoby, které jsou schopné spojit schopnosti s praktickým úsudkem.
Numerický test – zjišťuje míru numerického úsudku (není to test aritmetický) a poskytuje údaj o úrovni orientace v takových numerických schopnostech, které jsou čím dál víc žádané u současného manažera.
Abstraktní test – sleduje schopnosti, které jsou v psychologické literatuře označované jako "fluidní inteligence", divergentní myšlení, induktivní vhled a flexibilita. Klade se důraz na úroveň myšlení, na základě pochopení podstaty řešení. Všechny testy a formy testu mají vstup dat opět dvojím způsobem. „Standard“ – přepis záznamového archu do počítače, nebo „počítač“ – všechny podněty prezentuje program a klient na ně reaguje alfanumerickými klávesami, nebo myší a tlačítky. Zvládnutí přístupu k řešení „počítačové administrace“ lze u výše zmíněných uchazečů oprávněně předpokládat. Výsledky jsou graficky zobrazeny tabulkou všech naměřených hodnot a tabulkou reakcí na jednotlivé úkoly včetně údaje o správném či chybném řešení, nebo zda úloha vůbec nebyla vyřešena.


[ objednat ]