Katalog T-61   PEN – DOPEN (DOTAZNÍK)

Popis testu:
Program je zpracován podle stejnojmenného testu s kódovým označením T - 61. Test DOPEN vychází z Eysenckových závěrů a ve výsledcích charakterizuje osobnost ve škálách:
Psychoticismus, Extraverze a Neuroticismus. Čtvrtý faktor, L - skór nebo též Lži skór.
Administraci "standard" - snadno a rychle přepíšeme data do počítače. Program ukáže okno s podobou záznamového archu, do kterého klávesami "1" = ANO, "2" = NE, přepíšeme odpovědi posuzované osoby.
Administrace „počítač“ - program předkládá postupně všech 85 otázek. Každá otázka je zobrazena samostatně, pod ní je vždy ovládací panel s řídícími tlačítky. Pomocí tlačítek s nápisem "ANO" a "NE" zapisuje posuzovaná osoba své odpovědi.
Výsledek je zobrazen sloupcovým diagramem a tabulkou hodnot HS a VS všech 4 škál.


[ objednat ]