Katalog T-104   TZD – TEMPERAMENTOVĚ ZAMĚŘENÝ DOTAZNÍK - TE-ZA-DO (DOTAZNÍK)

Test je připravován k vydání!
Popis testu:
Program Tzd je zpracovaný podle připravovaného testu TE-ZA-DO v úpravě profesora Smékala.
Test zjišťuje strukturu temperamentu a forem zaměřenosti. Jeho pomocí lze snadno určit v procentech strukturu základních komponent temperamentu (sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik) a navíc lze každou komponentu specifikovat podle míry intrapsychické aktivity. Kromě toho dotazník rozlišuje míru maskulinity, výkonové motivace, sociální citlivosti, senzorické citlivosti, racionálnosti a praktičnosti. Test má značnou vypovídací hodnotu a bohaté interpretace.
Administrace „standard“ – program nabízí okno podobné záznamovému archu, do něhož snadno, pomocí kláves "1" = a, "2" = A, "3" = b, "4" = B zapíšeme odpovědi posuzované osoby.
Administrace „počítač“ – program postupně prezentuje všech 90 otázek. Klient volí mezi odpovědí A nebo B a určí intenzitu svého tvrzení (výrazně, mírně). Velmi zajímavý způsob administrace testu, zjednodušuje zpracování a vyhodnocení.
Výsledky – čárové diagramy, rozdělení kvadrantů podle zvolených os, numerické i grafické rozložení komponent.


[ objednat ]