Katalog T-113   LEA – LEARYHO DOTAZNÍK INTERPERSONÁLNÍ DIAGNÓZY - ICL (DOTAZNÍK)

Popis testu:
Program řeší administraci a zobrazení výsledků Learyho metody zjišťující 8 interpersonálních tendencí: Dominance, Odpovědnost, Kooperace, Konformita, Submisivnost, Agresivita, Afiliantnost a Individualita. Metodou lze zkoumat vzájemnou interpersonální percepci až 6 osob.
Administrace "standard" - snadno a rychle přepíšeme data do počítače. Program ukáže okno s podobou záznamového archu, do kterého klávesami "1" = ANO, "2" = NE, přepíšeme odpovědi posuzované osoby.
Administrace „počítač“ - program předkládá postupně všech 128 otázek. Každá otázka je zobrazena samostatně, pod ní je vždy ovládací panel s řídícími tlačítky. Pomocí tlačítek s nápisem "ANO" a "NE" zapisuje posuzovaná osoba své odpovědi.
Program zobrazí kruhové diagramy pro všechny posuzované osoby a nabízí detailní pohled na diagramy jednotlivých posuzovaných osob s možností vyhledat interpretace výsledků.


[ objednat ]