Katalog T-241   PNA – PERCEPČNĚ NUMERICKÝ TEST - FORMA A (VÝKONOVÝ)

Popis testu:
Program testu slouží k diagnostice matematických schopností dětí mezi 7. až 11. rokem. Úkolem testu je stanovit počet barevných kroužků u 36 podnětů. Program má vstup dat pouze formou „počítač“ a plně nahrazuje testový sešit a standardní administraci. Skupiny barevných kroužků jsou prezentovány na monitoru počítače. Dítě reaguje prostřednictvím myši (kliknutí na tlačítko), nebo pomocí numerické klávesnice. Data se zapisují jako na kalkulačce. Výsledky a zapsaná data jsou prezentovány graficky, hrubé skóre v každém setu, počet chyb, MQ, percentil, interval spolehlivosti. Program je vhodný pro individuální i skupinové vyšetření.


[ objednat ]