Katalog T-309a   ISA– ANALÝZA STRUKTURY INTELIGENCE, CELKOVÁ FORMA - ISA (VÝKONOVÝ)

Popis testu:
Program je zpracován podle stejnojmenného testu s kódovým označením T-309. Obsahuje plnou, celkovou formu testu se 17 až 20 úkoly v subtestech:
1. Doplňování vět
2. Hledání společných znaků
3. Zapamatování si výrobků
4. Doplňování číselných řad
5. Odhalování vztahů
6. Rozpoznávání kostek
7. Praktické počty
8. Tvoření pojmů
9. Skládání figur

Administrace „počítač“ – program průběžně předkládá jednotlivé úlohy subtestů a klient reaguje podle návodu. Každý subtest má 2 až 5 úloh na provedení zácviku. Časový limit subtestů je hlídán a při jeho překročení pokračuje test dalším subtestem. Počítačová administrace trvá 90 až 120 minut, šetří testové sešity a záznamové listy.
Výsledky – jsou zobrazeny graficky, sloupcovým diagramem T skórů a percentilů a tabulkou těchto hodnot včetně HS v jednotlivých škálách (zde subtestech). Program poskytuje detailní náhled s možností vyhledání nejzákladnějších interpretací.


[ objednat ]