Katalog T-85   ŠKÁLA KLASICKÉHO STRACHU, SOCIÁLNĚ-SITUAČNÍ ANXIETY A TRÉMY – KSAT

† O. Kondáš (SR)
Test je pouze ve slovenském jazyce.
Popis testu:
Škála klasického strachu, sociálně-situační anxiety a trémy je sebehodnotící škála, umožňujíci zachytit oblast a stupeň negativního citového reagování na vybrané typické objekty a situace, které mohou evokovat obavy a anxietu. KSAT je tedy metoda na zjišťování výskytu a míry subjektivní nepříjemnosti zážitku předmětného a situačního strachu. Obsahuje 31 položek týkajících se objektů klasických fobií, sociálně-interpersonálních situací a situací trémy (strachu ze zkoušky).

Pro praktické uplatnění je škála vyhotovena ve třech verzích:
A. forma pro mládež, resp. děti a mládež,
B. forma pro dospělé,
C. forma pro tělesně nemocných – pacienty

Dosažený výsledek dává orientační skóre pro jednotlivé škály - oblasti (tj. pre K – klasické strachy,pre, S – sociální, interpersonální situace a pro T – trému) i celkový výsledek globálního kvantitatívního hodnocení probanda.
Metoda má uplatnění ve výzkumu, i v psychologické praxi u dětí a mládeže od 12 let, u dospělých, u neurotiků i u tělesně nemocných.
Použití: individuální i skupinové, od 12 let
Čas potřebný k administraci: 10-15 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: cca 10 min.
Součásti testu: Příručka, Testový sešit (forma A,B,C), Šablona (forma A,B,C)
Složení PK: 1 PŘ, 50 TZ/A, 50 TZ/B, 50 TZ/C, 2 Š/A, 2 Š/B, 2 Š/C
Složení S: 50 TZ/A, 50 TZ/B, 50 TZ/C


[ objednat ]