Katalog PBAL   PSYCHOBALZAM – RELAXAČNÍ METODA

PhDr. Milan Kožiak
Test je připravován k vydání!
Popis testu:
Psychobalzam je název relaxační metody zvlášť zaměřené na duševní a tělesné uvolnění v případech ztíženého usínání, povrchního spánku a nespavosti. Přednosti moderní záznamové techniky dovolují použít tuto relaxační metodu v různých podmínkách jako pomoc v překonávání náročnějších životních situací, provázených zvýšeným neuropsychickým napětím.
Podstata metody spočívá ve spojení dvou postupů, které se v terapeutické praxi běžně používají:
metody slovní sugesce na bázi autogenního tréninku a muzikoterapie, neboli vhodného výběru průvodní hudby tak, aby umocňovala slovní sugesce a přitom vyvolávala spíše žádoucí emoční pocity než estetický zážitek. Podle vyjádření předních odborníků přinášejí vyvinuté relaxační nahrávky u mnoha lidí lepší efekt než uspávací farmaceutické prostředky. Jejich účinek se opakovaným používáním neztrácí, ale právě naopak. Dlouhodobější zkušenosti s touto hudebně–slovní relaxační metodou prohlubují stupeň dosaženého tělesného a duševního uvolnění.

Poznatky získané vývojem metody a následný průzkum ohlasu veřejnosti na vysílání přípravné předspánkové verze ve Slovenském rozhlase ukázaly, že ji úspěšně užívají lidé různého věku, různého povolání, vzdělání, stejně muži i ženy, a to především v těchto situacích:
• jako pomoc při udržování žádoucího rytmu bdění a spánku v profesích s nepravidelným režimem práce a odpočinku
• při ztíženém usínání z důvodu rozrušení, nebo při očekávání nějaké mimořádné události následujícího dne
• při poruchách spánku různé klinické etiologie, od lehké insomnie až po chronickou nespavost a tělesné bolesti lidí dlouhodobě připoutaných na lůžku, eventuálně u pacientů s kontraindikovanou farmakoterapií
• jako model při nácviku úvodních cvičení autogenního tréninku, který může být i metodou duševní gymnastiky u lidí majících zájem o zvýšení vlastní výkonnosti a rozvoj osobnosti

Přetrvávající zájem posluchačů rozhlasu o získání nahrávek hudebně-slovní předspánkové relaxace vyústil v jejich posouzení Odborem léčebné a preventivní péče Ministerstva zdravotnictví SR. Na základě znaleckých posudků bylo doporučeno zpřístupnit metodu veřejnosti a rámec aplikace rozšířit kromě zdravotně-preventivní oblasti i na terapeutické využití při neurózách a psychogenních onemocněních s poruchami usínání a spánku. Předpokladem úspěšného průběhu předspánkové relaxace je u kladné relaxace také dodržování instrukcí týkajících se polohy těla.
Tyto instrukce odezní v úvodu nahrávky. Dále je to intimita prostředí a přiměřená kvalita reprodukce. Její intenzita má být asi o 1/3 nižší, než je běžná hlasitost lidské řeči. V některých situacích je užitečné a vhodné použít sluchátka. Nejdůležitější podmínkou účinku Psychobalzamu je realita důvodů vedoucích k jeho použití. Jinak není poslouchání nahrávky funkční a logicky nemůže vyvolat citelné uvolnění. Je třeba zdůraznit, že náhodné poslouchání nahrávky bez splnění uvedených předpokladů může vyvolat pocit iluzornosti účinku této metody i u lidí, kterým by jinak mohla být užitečným pomocníkem. Psychobalzam připravujeme k vydání v dvou jazykových mutacích, a to ve slovenském a českém jazyce. Interpretem slovenské verze Psychobalzam je Karol Machata a české verze Ladislav Chudík. Přednes relaxačního textu oběma umělci „s darem hlasu“ byl dobře přijímaný, jak v Čechách tak i na Slovensku.

Seznam autorů, použitých a upravovaných výňatků hudebních skladeb:
P. I. Čajkovskij – Spící krasavice, Baletní suita, Adagio, Sro HH 54681
A. Vivaldi - Alla rustika, Koncert č. 4, G-dur, Adagio, OPUS ST 91 10 0322
W. A. Mozart - Koncert pro klavír a orchestr C- dur, K.z. 467, Andante, Sro HH 57 120
A. Marcello - Koncert pro hoboj a orchestr d-mol, Adagio, Sro HH 65562
J. Pachelbel - Kánon D-dur pro trojo housle a contrabas, Sro, HH 55893
J. S. Bach - Air z III. Suity D-dur, OPUS ST 91 11 03 38
A. Dvořák - IX. Symfonie E- mol, Z nového světa, Largo, OPUS ST 91100281


[ objednat ]