Katalog T-230   MULTIMOTIVAČNÍ MŘÍŽKA – MMG

H. D. Schmalt, K. Sokolowski, T. Langens (D) , úprava: L. Koubek
Popis testu:
Multimotivační mřížka zachytáva motivační tendence s 3 motívy – afiliace, výkon a moc, vždy s komponenty očekávaní a strachu. Jedná se o semiprojektivní proces, který kombinuje výhody projektivních technik a dotazníků. Z projektivních metod je převzato zadání vícevýznamových obrazových situací; z dotazníkových pak pochází zadání formulovaných tvrzení pro různé komponenty motivů. Pro optimalizaci motivačních potenciálů člověka je důležité poznat strukturu jeho motivů, jako pohnutky v rámci potenciálních situací, co je důležité především v oblasti práce - výběr lidí pro konkrétní pracovní místa, resp. najít pro konkrétní jednotlivce vhodné pracovní uplatnění. V obou oblastech potvrdila metodika svoji účinnost. Taktéž v oblasti klinického použití byla metodika účinná, např. při analyzování terapeutické motivace anebo v oblasti obav pacientů, taktéž ve školní oblasti a při výběru profese.
Použití: individuální i skupinové, pro dospělou populaci
Čas potřebný k administraci: cca 15 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: cca 5 min.
Součásti testu: Příručka, Testový sešit, Šablona
Složení PK: 1 PŘ, 50 TS, Š
Složení S: 50 TS


[ objednat ]