Katalog T-264   DOTAZNÍK SUPSO

O. Mikšík (ČR)
Popis testu:
SUPSO postihuje a hodnotí strukturu a dynamiku subjektívních prožitků a stavů. Je výsledkem faktorové analýzy operacionálně vymezených a pragmaticky koncipovaných škál zahrnujících původně 92, v další fázi 72 (SUPOS 8) a posléze 28 (SUPOS 7) adjektiv.

Zjišťované komponenty psychického stavu:
P = psychická pohoda
A = aktivnost, činorodost
O = impulsívnost, odreagovávání se
N = psychický nepokoj, rozlada
D = psychická deprese, pocity vyčerpání
U = úzkostné očekávání, obavy
S = sklíčenost

Uvedené komponenty lze vnitřně členit podle dvou klíčových kriterií co do základního směřování prožitkových a aktivačních dimenzí obvyklých i aktualizovaných psychických stavů. Jde o kriteria:
KD = komfort versus dyskomfort
PA = prožívání versus aktivace
Použití: individuální i skupinové, od 13 let
Čas potřebný k administraci: cca 10-15 min.
Součásti testu: Příručka, Záznamní arch
Složení PK: 1 PŘ, 100 ZA
Složení S: 100 ZA


[ objednat ]