Katalog T-265   DOTAZNÍK SIPO

O. Mikšík (ČR)
Popis testu:
Dotazník interpersonálních hodnot (SIPO) je zaměřen na postižení určité bazálnější interpersonální tendence, potřeby či hodnotové orientace ve vztahu k lidem, s nimiž je v reálném interakčním vztahu v rozmanitých životních, situačních, pracovních, rodinných či jiných sociálně exponovaných kontextech. Jejich postižení má zvláštní význam pro vytváření akceschopných týmů s náročným posláním.
Dotazník je sestaven specifickým způsobem. Přestože jsou pro jednotlivé interpersonální tendence, orientace či hodnoty vytvořeny specifické škály (od její nejnižší úrovně po hladinu nejvyšší), respondent nevypovídá na položky samostatně, ale na základě principu preferencí: nucené volby mezi dvěma tvrzeními, sestavenými tak, že jsou vždy konfrontovány rozdílné kvality dvojice z výše uvedené šestice interpersonálních hodnot, a otázkou je, kolikrát sa rozhodne v celé sumě konfrontovaných dvojíc preferovat jednotlivé ty které interpersonální hodnoty.
Použití: individuální i skupinové, od 13 let
Čas potřebný k administraci: cca 15 min.
Součásti testu: Příručka, Testový sešit, Záznamový arch, Šablony
Složení PK: 1 PŘ, 10 TS,100 ZA, 2 Š
Složení S: 100 ZA


[ objednat ]