Katalog T-266   DOTAZNÍK DUSIN

O. Mikšík (ČR)
Popis testu:
DUSIN je orientován na diagnostikování postojů a prožitků respondenta ve vztahu k základním životním kontextům. Jeho cílem je:
– postihnout určitý okruh hodnotové orientace jedince (resp. specifického souboru osob)
– podchytit strukturu a povahu jeho spokojenosti ve vztahu k základním oblastem a okolnostem běžného života
– odvodit strukturu a hierarchii těch životních podmínek a okolností, které jsou pro něj frustrující a lze je charakterizovat v kategorii aktuálních (či trvale působících) stresorů.
Respondent v něm vyjadřuje svůj přístup k širokému souboru životních okolností (za jak důležité je považuje a jak je spokojen s úrovní jejich dosahování), umožňující postihovat a diferencovat zdroje obsah, směr, kvalitu a intenzitu životní spokojenosti a frustrogennosti v kategoriích:
MA = základní životní podmínky a materiální zabezpečení
KU = míra spokojenosti a tenzí s možností naplňovat své potřeby kulturního vyžití, resp. realizovat své zájmy a koníčky
PR = pracovní uspokojení a jeho kontexty
RO = oblast rodiny
ZD = oblast zdraví a jeho širších kontextů
VZ = oblast sociálních vztahů ve všech interakčních kontextech (rodina, zaměstnání, bydliště, přátelé)
SE = základní existenciální momenty (důvěra ve své síly a schopnosti při zvládání životních nároků…) a celková hladina životní spokojenosti.
Použití: individuální i skupinové, od 13 let
Čas potřebný k administraci: cca 15 min.
Součásti testu: Příručka, Záznamový arch
Složení PK: 1 PŘ, 100 ZA
Složení S: 100 ZA


[ objednat ]