Katalog T-310   ŠKÁLY POTENCIÁLU PRO PRÁCI SE ZÁKAZNÍKEM – SKASUK

H.G. Sonnenberg (D) , úprava: † T. Kováč
Popis testu:
Dotazník SKASUK obsahuje čtyři motivační a čtyři kompenzační škály.
Motivační škály: – usilování o sociální uznání (společenský motiv)
– ochota být k službám (motiv poskytování pomoci)
– motivace k výkonům (motiv výkonu)
– usilování o dominantnost (motiv moci)
Kompenzační škály: – přístupnost (schopnost přistupovat k jiným lidem)
– empatie (schopnost umět se vcítit do role jiných)
– sebereflexe (pozorování a analýza vlastního chování)
– frustrační tolerance (schopnost nedat se odradit neúspěchy)
Použití: individuální i skupinové, pro dospělou populaci
Čas potřebný k administraci: cca 20 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: cca 5 min.
Součásti testu: Příručka, Testový sešit,Záznamový arch, Šablony
Složení PK: 1 PŘ, 10 TS, 100 ZA, Š
Složení S: 100 ZA


[ objednat ]