Katalog T-199   ŠKÁLA RODINNÉHO PROSTŘEDÍ

M. Hargašová, T. Kollárik (SR)
Test je pouze ve slovenském jazyce.
Popis testu:
Metoda patří do škál sociálního klimatu. Je určená pro všechny členy rodiny. Zjišťuje systémovou povahu rodiny (vztahové dimenze, dimenze osobnostního růstu, dimenze udržování rodinného systému). Umožňuje kvantifikovat diskrepance mezi členy rodiny a stanovit skóre rodinné inkongruence. Jednotlivé sledované dimenze poskytují obraz rodinného prostředí každé konkrétní rodiny, což je velmi důležité především v oblasti rodinného poradenství a terapie.
Použití: individuální i skupinové, od 9 let
Čas potřebný k administraci: 20 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: cca 20 min.
Součásti testu: Příručka, Testový sešit, Odpověďový arch, Profil, Vyhodnocovací arch, Šablona
Složení PK: 1 PŘ, 10 TS, 100 OA, 100 VA,100 Prof.,Š
Složení S: 100 OA, 100 VA,100 Prof.


[ objednat ]