Katalog T-222   DIFERENCIÁLNÍ DOTAZNÍK STRACHU Z VÝKONU – DAI

D.H. Rost, F.J. Schermer (D)
Test je připravován k vydání!
Popis testu:
Inventářem DAI se poprvé předkládá multifaktoriální baterie dotazníků na zachycení aspektů strachu (obav) z výkonu relevantních poradenství a terapii. V této metodice se spojují teoretické přístupy z oblasti chování a tradiční psychodiagnostické postupy. Možnosti použití jsou nejen v oblasti klinické a edukační psychologie (především ve školské psychologii), ale i v poradenství pro žáky od osmého ročníku až po maturitu. Zároveň je i vynikající metodikou pro výzkum v oblasti vývojové, diferenciální, edukační a klinické psychologie. DAI splňuje všechna psychometrická kriteria: konstrukci, validitu a reliabilitu
Použití: Individuální i skupinové, od 14 let
Čas potřebný k administraci: 40 min. (12 škál)
Součásti testu: Příručka, 8 druhů Dotazníků, Profil, Šablony
Složení PK: 1 PŘ, 50 ks z každého D, 100 Prof.,Š
Složení S: 50 ks z každého D, 100 Prof., Š


[ objednat ]