Katalog T-115   INVENTORIUM ZAMĚSTNANECKÉHO STRESU – OSI-R

S. H. Osipow (USA) , úprava: E. Smékalová
Test je pouze ve slovenském jazyce.
Popis testu:
Inventórium měří oblasti přizpůsobení se zaměstnáním, které zahrnují nejen zaměstnanecký stres, ale i stres vyvolaný neschopností vyrovnat se se stresory na pracovišti a v jiných prostředích, jako i zdroje zvládání zátěže dostupné jednotlivci s cílem uvolnit vnitřní napětí. Hodnotí 3 dimenze:
1. Zaměstnanecký stres – měří se pomocí skupiny 6 škál, které pokrývá dotazník zaměstnaneckých rolí.
Dotazník měří: roli přetížení, roli nedostatečnosti (kvalifikácie), nejednoznačnost role, roli hranice (omezujících podmínek),odpovědnosti a fyzického prostředí.
2. Psychologické napětí – měří se skupinou 4 škál, které pokrývá dotazník osobního napětí. Dotazník odráží emocionální odpovědi ve čtyřech hlavních kategoriích: odborné (profesionální) napětí, (psychologické napětí, interpersonální napětí a fyzické napětí.
3. Zdroje zvládání – měří se 4 škálami, které pokrývá dotazník osobních zdrojů (odpočinek (zotavení), péče o sebe, sociální podpora a racionálně/kognitívní zvládání).
Normy a profily jsou oddělené pro muže a ženy a 6 zaměstnaneckých skupin (exekutiva, experti, technici, administrativní podpora, veřejné služby/bezpečnost, polnohospodářství/výroba/dělníci).
Použití: individuální i skupinové, od 18 let
Čas potřebný k administraci: 30 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: 10 min.
Součásti testu: Příručka, Testový sešit, Odpověďový arch, Šablony, Profil
Složení PK: 1 PR, 10 TS, 100 OA,100 Prof.
Složení S: 100 TS, 100 OA


[ objednat ]