Katalog T-123   ZÁKLADNÍ STŘEDOŠKOLSKÉ ZAMĚŘENÍ

† V. Hrabal (ČR)
Test je pouze ve slovenském jazyce.
Popis testu:
Metoda na orientační zjišťování zájmů, motivace a zaměření. Je určena především pro žáky posledních ročníků ZŠ, na základě malé změny v instrukci se však může úspěšně využít i u žáků SŠ. Výsledky vyhodnocení dotazníku poskytují značný počet informací o zájmové a motivační sféře žáka, umožňuje zjistiť zájmové zaměření na jednotlivé typy SŠ, přičem signalizuje aj rozdíly v zaměření na základní skupiny učebních oborů, obecné zájmové zaměření na školu, intelektuální činnost a na čtyři úrovně povolání podle nároků na vzdělání a samostatnost při ich vykonávání. Dotazník je určen především pro práci poradenských psychologů a výchovných poradců.
Použití: individuální i skupinové, od 13 do 16 let
Čas potřebný k administraci: 20-25 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: cca 15 min.
Součásti testu: Příručka, Testový sešit (chlapci, dívky), Odpověďový arch (chlapci, dívky)
Složení PK: 1 PŘ, 10 TZ/CH, 10 TZ/D, 100 OA/CH, 100 OA/D
Složení S: 100 OA/CH, 100 OA/D


[ objednat ]