Katalog T-336   POSUZOVACÍ ŠKÁLA ADHD IV

P. Theiner, T. Urbánek, M. Goetz, V. Fajmonová
Popis testu:
Posuzovací škála ADHD IV je adaptací americké ADHD Rating Scale IV autorů G.J. Dupaula, T.J. Powera, A.D. Anastopoulose a R. Reida. Škála slouží ke screeningu projevů ADHD u dětí ve věku 6 – 12 let. Obsahuje 18 položek - tvrzení popisující chování dítěte, sledující projevy nepozornosti (subškála nepozornosti), a hyperaktivity-impulzivity (subškála hyperaktivity-impulzivity), čímž kopíruje všechny symptomy popsané v DSM-IV. Škála nejen upozorňuje na možnost přítomnosti ADHD, ale ukazuje také na jeho konkrétní projevy – zda je více narušena pozornost, zda je dítě více hyperaktivní a impulzivní, či zda jde o kombinaci obojího. Škálu ADHD IV vyplňují rodiče a učitelé. Je vhodné ji použít před samotným klinickým vyšetřením, ale lze ji zařadit i v průběhu diagnostického procesu, či následně v průběhu léčby, především k posouzení její účinnosti.
Posuzovací škálu ADHD IV je možné využít ke screeningu ADHD u dětského psychiatra, klinického psychologa, pedagogicko-psychologické poradně, či ve výzkumu. Mohou ji používat i speciální pedagogové.
Použití: u detí ve věku 6-12 let
Čas potřebný k administraci: 10 min
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: 5 min
Součásti testu: Příručka, záznamové archy
Složení PK: Příručka, 50 ks záznamových archů
Složení S: 50 ks záznamových archů


[ objednat ]