Katalog


Psychodiagnostické testy - dotazníky

Číslo 
testu
Název testu
T -310   Škály potenciálu pro práci se zákazníkem – SKASUK
T -305   Vlastnosti a projev osobnosti – VAPO
T -266   Dotazník DUSIN
T -265   Dotazník SIPO
T -264   Dotazník SUPSO
T -262   Dotazník BAROM
T -261   Dotazník SPARO
T -252   Dotazník na zisťovanie hodnotových orientácií, postojov a motivácie výkonu (HO-PO-MO)
T -243   Hodnotenie úspešnosti vedúcich pracovníkov
T -230   Multimotivační mřížka – MMG
T -221   Diferenciální dotazník depresivity – DDF
T -220   Škála sociální atmosféry ve skupině
T -216   Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí – SPAS
T -191   Dotazník výkonové motivace
T -184   Standardizované dotazníky k diagnostice výskytu atypických projevů školního a sociálního chování
T -143   Dotazníky řady IHAVEZ, SPIDO, VAROS
T -137   Psychologický posudek v psychologii práce
T -113   Dotazník interpersonální diagnózy – ICL
T -112   Škála zjevné úzkosti pro děti – CMAS
T -102   Dotazník rodičovského jednání a postojů pro adolescenty – ADOR
T -94   Sebeposuzovací škála dětské depresivity – CDI
T -82   Dotazník sexuální spokojenosti– GRISS
T -46   Bellův dotazník přizpůsobivosti
T -26   Gordonův osobnostní profil – Inventorium (GPP-I)
T -25   Brněnský osobnostní dotazník (horizopntální) – BOD/h
T -21   Osobnostní dotazník pro děti B-JEPI
T -20   Osobnostní inventář – KUD
T -18   Dotazník chování předškolních dětí
T -17   Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině
T -9   Eysenckovy osobnostní dotazníky pro dospělé

*  - připravované psychodiagnostické testy