Společnost


Zásady ediční činnosti


Obsahem edičního plánu jsou:


1. Tituly - testy domácí provenience s uvedením autora, určením bližšího časového pořadí, kdy test bude vydán, určením přibližné orientační ceny a s uvedením odborné anotace testu.

2. Tituly - testy zahraniční provenience s uvedením vlastníka autorských práv, autora a upravovatele a s určením přibližného časového pořadí, kdy test bude vydán, rovněž určením přibližné orientační ceny a s uvedením odborné anotace.

3. Vydávání odborné psychologické literatury, která má úzkou souvislost s oblastí psychodiagnostiky.

4. Vydávání odborných psychologických časopisů na základě aktuálních potřeb a uvážení.

5. Vydávání informačních bulletinů o činnosti a edičních plánech s.r.o. PSYCHODIAGNOSTIKA, a to Katalogu, který je vydáván jednou za dva roky, a Informací, které jsou vydávány podle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka.

 V rámci své ediční činnosti uzavírá s.r.o. PSYCHODIAGNOSTIKA Brno se zahraničními vydavateli smlouvy o autorských právech na vydání jakéhokoliv titulu v České republice.

Rovněž uzavírá autorské smlouvy s autory testů domácí provenience, stejně tak i s upravovateli-autory testů zahraniční provenience, dohody s pracovníky, kteří se podílejí na tvorbě testů a vydávaných titulů.

Tato činnost je upravena zvláštními směrnicemi (oponentury testů, grafická úprava testů, překlady, výroba, kompletizace a pod.).

Vydávané psychodiagnostické testy domácí i zahraniční provenience distribuuje s.r.o. PSYCHODIAGNOSTIKA jen oprávněným uživatelům-psychologům, kteří prokáží svou odbornou kvalifikaci.