Objednávka


Objednávka

Pomocou elektronického systému objednávania môžete pohodlne objednať ľubovolné množstvo titulov ponúkaných spoločnosťou Psychodiagnostika, a.s..

Postup objednávania:

A) Vyberte príslušnú kategóriu objednávky v ľavom menu.

B) Určte príslušný počet kusov pre tituly, o ktoré máte záujem.

C) Stlačte tlačidlo "Objednať".

D) Prekontrolujte objednávané tituly a vyplňte údaje objednávkového formuláru.

E) Stlačte tlačidlo "Objednať".

 

Distribúcia:
Vzhľadom na racionalizáciu práce i vzhľadom na zjednodušenie objednávania a distribúcie testových kompletov realizujeme expedíciu psychodiagnostických testov, dotazníkov a programov v týchto minimálnych množstvách:

PRACOVNÝ KOMPLET (PK)   obsahuje 1 príručku, zvýšený počet trvalých častí testu (určený na základe úvahy odborných pracovníkov - psychológov), 100 ks spotrebných častí testu a 2 ks šablón resp. kľúčov na vyhodnotenie testu.
SADA (S) obsahuje zvýšený počet spotrebných častí testu (spravidla 100 ks)Psychodiagnostika a.s. Bratislava poskytuje psychodiagnostické testy iba psychológom, prípadne špeciálnym pedagógom, na základe predloženia ich odbornej kvalifikácie. Odbornú kvalifikáciu psychológ deklaruje zaslaním kópie vysokoškolského diplomu.

Upozorňujeme, že trvalé testovacie zošity predávame aj jednotlivo.

Reklamácie dodaných psychodiagnostických testov akceptujeme len do jedného mesiaca po prevzatí zásielky testov.

Ceny testov a počítačových programov sú uvádzané bez DPH a bez poštovného.