Projekty


Přehled projektů

 
ELIGO :


Metoda ELIGO byla vyvinuta v Německu a uplatňuje se postupně i v dalších zemích Evropy s vyspělou ekonomikou. 
Hlavním cílem metody ELIGO je pomoci optimalizovat rozhodování manažerů, ředitelů a personalistů v procesu výběrového řízení a zefektivnit proces v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů ve všech oblastech výrobně-průmyslové praxe, dopravy, obchodu, bankovnictví, pojišťovnictví, zdravotnictví, různých druhů služeb, ale i v oblasti vzdělávání, rekvalifikace, zprostředkovatelské činnosti a ve všech resortech státní správy a v samosprávních orgánech. 


Projekty standardizace psychologických pracovišť psychodiagnostickými metodami:

Projekt standardního vybavení pedagogicko-psychologických poraden psychodiagnostickými testy.
Projekt standardního vybavení Úřadů práce psychodiagnostickými testy.


Standardizace testů :

Velkým problémem vydávání psychodiagnostických testů zahraniční provenience je jejich standardizace na socio-kulturní podmínky ČR a SR a z toho vyplývající zpracování příslušných norem.
Standardizace vydávaných psychodiagnostických testů a vytvoření norem pro populaci v České i Slovenské republice předpokládá sesbírat co největší počet potřebných dat k jejich definitivní standardizaci a ke zpracování standardních norem.
V této souvislosti Psychodiagnostika s.r.o. nadále eviduje ty kolegy – psychology z praxe, kteří projevili zájem o účast na standardizaci vybraných psychodiagnostických testů a počítáme s jejich účastí v procesu standardizace.